KleinschaligWonen-96-11

Nederland, Soest, 2018.MODEL RELEASED – NOT FOR ADVERTISEMENT. Kwetsbare ouderen met (soms beginnende) dementie, wonen in een particuliere zorginstelling. Het stimuleren en ondersteunen van zelfstandigheid en het aanbieden van op het individu gerichte dagbesteding, past binnen de filosofie van belevingsgerichte zorg.Foto: Frank Muller / ZorginBeeld.

Trefwoorden