Bevalling 56-02

Nijmegen, nederland, 2011.Childbirth in the deliveryroom of a hospital. A trainy, a nurse and a midwife are guiding a woman who is giving birth. Een co-assistente, een verpleegkundige en een verloskundige begeleiden een vrouw bij haar bevalling in het ziekenhuis. Foto: Frank Muller / zorginbeeld

Trefwoorden